top of page

Ochrana osobných údajov a zásad

Prijímame, zhromažďujeme a uchovávame všetky informácie, ktoré zadáte na našej webovej stránke alebo nám poskytnete iným spôsobom. Okrem toho zhromažďujeme adresu internetového protokolu (IP) používanú na pripojenie vášho počítača k internetu; Prihlásiť sa; emailová adresa; heslo; informácie o počítači a pripojení a históriu nákupov. Môžeme použiť softvérové ​​nástroje na meranie a zhromažďovanie informácií o reláciách vrátane časov odozvy stránky, dĺžky návštev určitých stránok, informácií o interakcii stránky a metód používaných na prehliadanie stránky. Zhromažďujeme tiež osobné údaje (vrátane mena, e-mailu, hesla, komunikácie); platobné údaje (vrátane informácií o kreditnej karte), komentáre, spätná väzba, recenzie produktov, odporúčania a osobný profil.

Keď na našej webovej stránke uskutočníte transakciu, v rámci tohto procesu zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa. Vaše osobné údaje budú použité len na konkrétne dôvody uvedené vyššie. ​

 

Takéto neosobné a osobné údaje zhromažďujeme na nasledujúce účely: Poskytovať a prevádzkovať Služby; Poskytovať našim používateľom nepretržitú zákaznícku pomoc a technickú podporu; Aby sme mohli kontaktovať našich návštevníkov a používateľov so všeobecnými alebo prispôsobenými upozorneniami a propagačnými správami týkajúcimi sa služieb; Na vytváranie súhrnných štatistických údajov a iných súhrnných a/alebo odvodených neosobných informácií, ktoré môžeme my alebo naši obchodní partneri použiť na poskytovanie a zlepšovanie našich príslušných služieb; Aby ste dodržali všetky príslušné zákony a nariadenia.

Naša spoločnosť je hosťovaná na platforme Wix.com. Wix.com nám poskytuje online platformu, ktorá nám umožňuje predávať vám naše produkty a služby. Vaše údaje môžu byť uložené prostredníctvom dátového úložiska Wix.com, databáz a všeobecných aplikácií Wix.com. Ukladajú vaše údaje na zabezpečených serveroch za firewallom.

Všetky priame platobné brány ponúkané Wix.com a používané našou spoločnosťou dodržiavajú štandardy stanovené PCI-DSS, ako je spravované PCI Security Standards Council, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover. Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s informáciami o kreditných kartách zo strany nášho obchodu a jeho poskytovateľov služieb.

Môžeme vás kontaktovať, aby sme vás informovali o vašom účte, aby sme riešili problémy s vaším účtom, riešili spor, vyberali poplatky alebo dlžné peniaze, aby sme vás informovali o vašich názoroch prostredníctvom prieskumov alebo dotazníkov, posielali aktualizácie o našej spoločnosti alebo ak je to inak potrebné. aby sme vás kontaktovali s cieľom presadzovať našu zmluvu s používateľom, platné vnútroštátne zákony a akúkoľvek zmluvu, ktorú s vami môžeme mať. Na tieto účely vás môžeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, telefónu, textových správ a pošty.

Ak si neželáte, aby sme vaše údaje ďalej spracovávali, kontaktujte nás na [e-mail].

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak nejaké existujú, používame a/alebo zverejňujeme to.

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, kontaktujte nás na adrese [email]. 

Keyboard and Mouse
bottom of page